2 results for tag: música experimental

Linalab (BCN)

Linalab is a multiple singularity, it’s a whole and unity, it’s a solitary sound, a note, a frequency that when remains in time becomes more complex, becomes entangled, becomes noise, melody, song and then, silence. She composed her first work, Ecliptica, inside a telescope imitating its shape, but instead of superimpo... + Info

Linalab (BCN)

Linalab és una singularitat múltiple, és conjunt i unitat, és un so solitari, una nota, una freqüència que en romandre en el temps es fa més complex, s'embulla, es torna soroll, melodia, cançó i després, silenci. Va compondre el seu primer treball, Eclíptica, dins d'un telescopi i imitant la forma del mateix, ... + Info